Typisch de BMS

Wie op een gemiddelde schooldag de BMS inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar groeten, helpen en oog voor elkaar hebben. In de klaslokalen zie je een kind in een hoek met een boek, een volgende aan een tafeltje en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk of druk in de weer met het materiaal. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachtjes op de computer in de gang, de ander wordt in de gemeenschappelijke ruimte door een moeder geholpen met lezen. Die typerende sfeer op de BMS wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.

Op de BMS hechten we waarde aan samen spelen, samen leren en samenwerken. Dat is terug te zien in de vele activiteiten die we – vaak al jarenlang – ondernemen. Zo is er de kwartaalviering, een open podium voor muziek, dans en toneelspel waarbij iedere keer weer andere klassen en groepjes kinderen in de spotlights staan . Maar ook het jaarlijkse middenbouwkamp naar De Hertekolk in Epe is een groot succes, net als de BAZAAR, waarop de kinderen zich van hun beste creatieve kant laten zien. Stuk voor stuk bijzondere activiteiten, die worden ondernomen vanuit dat ene bijzondere gebouw. 

Bent U een betrokken ouder?

vrijdag 2 december 2016

Het bestuur heeft versterking nodig en doet de volgende oproep:

Er zijn of komen op korte termijn diverse vacatures bij het Bestuur (beleid en toezicht) en  de Ledenraad (financieel toezicht).
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het doel van onze vereniging: het geven van goed Montessori basisonderwijs aan de kinderen van de leden. 

Door het vertrek van enkele leden heeft het bestuur dringend versterking nodig!

Binnen het bestuur heeft ieder lid zijn/haar eigen aandachtsgebied, met name:

-        Strategie en planning

-        Financiën

-        Secretariaat

-        Personeelsmanagement

-        Onderwijskwaliteit

-        ICT

-        Onderhoud schoolgebouw

De taakverdeling is afhankelijk van het aantal bestuursleden, hun beschikbare tijd en capaciteiten.

Ouders met belangstelling voor één of meerdere van deze terreinen graag zo spoedig mogelijk met een korte motivatie melden op:

Gezien de huidige samenstelling worden met name ouders met kinderen in de onder- of middenbouw van harte uitgenodigd om te reageren!

IMG 5906

Leilinden

zaterdag 3 december 2016

De vier prachtige leilinden zijn geschonken en geplaatst door de familie Zweers van Buskenhuetlaan 14. Hartelijk dank hiervoor!

Image

Zou de goede Sint wel komen.......?

vrijdag 2 december 2016

Ja hoor……Hij komt…Hij komt die lieve goede Sint!!!!
Nog maar éééééééén nachtje slapen!
En… om de Goedheiligman zo goed en feestelijk mogelijk te kunnen ontvangen een paar organisatorische regels:

-       Het pad naar het plein graag vrijhouden van fietsen.
-       De kinderen worden tussen 8.40 en 8.45 uur op school verwacht.
-       De kinderen komen zelfstandig naar binnen (hal bij hun eigen klas) en worden door de leerkracht opgevangen.
-       De kinderen van groep MBA gaan naar de hal  bij de hoofdingang.

-       Alle kleuters gaan door de kleuteringang (bij de fietsenrekken) naar binnen.

-       Wilt u ook een glimp opvangen van de Sint, dan graag niet op het plein maar achter het hek, anders wordt het wel erg druk en vol voor de oude man!
-       Kinderen zijn de hele dag op school dus grote hap mee.
-       Naast al het zoet is een gewone kleine hap vaak heel welkom!

Wij hopen op een heel gezellig feest!

 

Beverwedstrijd

vrijdag 2 december 2016

Heel wat bovenbouw leerlingen hebben in november ‘gebeverd’: 
meegedaan aan de Beverwedstrijd, een landelijke informaticawedstrijd waar een groot aantal scholen aan meedeed. De uitslag is binnen en 31 kinderen van de BMS hebben het tot de beste 50% van de eerste ronde geschopt. Mats Lommen (groep BBB) gaat zelfs door naar de finale die op 11 februari 2017 plaatsvindt op een universiteit in midden-Nederland!

Knap Mats! Gefeliciteerd!!

MBA

MBA

OBA

OBA

MBD

MBD

BBD

BBD

BBC

BBC

BBA

BBA

Muziek

Muziek

BBB

BBB

OBB

OBB

OBC

OBC

MBB

MBB

MBC

MBC