Wie op een gewone schooldag de BMS inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar groeten, helpen en oog voor elkaar hebben. In de klaslokalen zie je een kind in een hoek met een boek, een volgende aan een tafeltje en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk of druk in de weer met het materiaal. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachtjes op de computer in de gang, de ander wordt in de gemeenschappelijke ruimte door een moeder geholpen met lezen. Die typerende sfeer op de BMS wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.

Op de BMS hechten we waarde aan samen spelen, samen leren en samenwerken. Dat is terug te zien in de vele activiteiten die we – vaak al jarenlang – ondernemen. Zo is er de kwartaalviering, een open podium voor muziek, dans en toneelspel waarbij iedere keer weer andere klassen en groepjes kinderen in de spotlights staan . Maar ook het jaarlijkse middenbouwkamp naar De Hertekolk in Epe is een groot succes, net als de BAZAAR, waarop de kinderen zich van hun beste creatieve kant laten zien. Stuk voor stuk bijzondere activiteiten, die worden ondernomen vanuit dat ene bijzondere gebouw.

Op dit moment zijn er geen oproepen.
Bekijk eerdere oproepen in het archief.

Op dit moment is er geen nieuws.
Neem een kijkje in het nieuwsarchief.