Documenten

Schoolgids

Schoolgids 2020-2021:
Hierin staan alle activiteiten die op school plaatsvinden.

Schoolplan

Schoolplan 2019-2023:

Statutenwijziging

Akte van statutenwijziging De Bussumse Montessorischoolvereniging

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Aanmeldformulier

Het Aanmeldformulier van de BMS

Verlof aanvragen

Verlof buiten schoolvakanties

Verlof gewichtige omstandigheden

Luizenbeleid BMS

Luizenbeleid BMS