Het Team

Het team, de motor van de school. Dat vergt zowel van individuele teamleden als van het team als groep hoge eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team vormt een geheel dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak; onderwijs geven vanuit een montessoriaanse visie, aangevuld met taken die hieraan bijdragen. Zij delen dezelfde cultuur en dragen die uit richting ouders en kinderen.

Citaat van een ouder:
'Leerkrachten die de kernwaardes, de emoties, rust en de positiviteit waar de BMS voor staat uitdragen en er heilig in geloven.'

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Bij afwezigheid van een van de teamleden worden zij vervangen door invalleerkrachten. Onze school kent een vaste vervangersgroep. Bij onvoorziene afwezigheid van de leerkracht kiezen we er zoveel mogelijk voor de kinderen in hun eigen lokaal te laten werken, maar als het echt niet anders kan, worden de kinderen tijdelijk in een andere groep opgevangen.

De leerkrachtverdeling:

Bovenbouw (groep 6-7-8):

BBA

(di, wo, do, vr) en (ma)

BBB

(ma,di,wo,do) en (vr)

BBC

(ma, di, wo, do en vr)  

BBD

(ma, di, vr) en Jan Willem Haak wo, do)

Middenbouw (groep 3-4-5):

MBA

  (di, wo, do, vr) en (ma)

MBB

(ma, di, wo, do, vr)

MBC

(ma, di) en  (wo, do, vr) 

MBD

 (ma, wo, do, vr) en Jôke Harreveld (di)

Onderbouw (groep 1-2):

OBA

 (ma, di, wo, do, vr)

OBB

(ma, di, wo, vr) en (do)

OBC

(ma, di, wo) en (do, vr)

Naast de groepsleerkrachten werken op de BMS ook vakleerkrachten;

Handvaardigheid

geeft elke week op maandag aan de midden- en bovenbouw handvaardigheid. 

Muziek

Een muziekdocent van de Muziekfabriek geeft een keer in de week muziek aan de onder-, midden- en bovenbouw.

Gym.

Op donderdag en vrijdag hebben de midden- en bovenbouwgroepen gym van een vakdocent. 

Administratie

is onze administratieve kracht, verantwoordelijk voor financiele en administratieve stromen. Ze is aanwezig op maandag, woensdag, donderdagochtend en dinsdag de hele dag.

Directeur

De dagelijkse leiding van de BMS is in handen van de directeur . Hij is vrijgesteld van lesgevende taken en laat zich ondersteunen door het bouw-coördinatoren team (BCT). Dit team van leerkrachten (één per bouw) ondersteunt de directeur en is aanspreekpunt bij diens afwezigheid. De directeur overlegt elke maand met het BouwCoördinatorenTeam (BCT) over beleid, over zaken die binnen de onder- midden of bovenbouw spelen en op zaken op individueel niveau.

De interne begeleider leerlingenzorg

De interne begeleider leerlingenzorg, is samen met de verantwoordelijk voor het coördineren en stimuleren van een continue zorg voor die leerlingen die daaraan behoefte hebben; zij bewaken de voortgang van de kinderen. 

Blijven leren

Op de BMS vinden we dat wie onderwijst, ook zelf moet blijven leren. Om de kinderen het beste onderwijs te kunnen bieden, onderneemt het schoolteam tal van activiteiten ter verbetering van het onderwijs. Daarvoor heeft het team een aantal studiedagen. De studiedagen voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

Maandag 4 oktober 2021 
Vrijdag 12 november 2021
Vrijdag 21 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Dinsdag 29 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022

De specifieke beleidsterreinen of aandachtspunten waar we aan werken staan in het Jaarwerkplan.

Onze leerkrachten hebben allemaal een PABO diploma en een Montessori diploma. Veel leerkrachten hebben zich daarnaast bovendien gespecialiseerd in bepaalde vak- of vormingsgebieden of op een bepaald gebied gericht zoals remedial teaching (RT) of ICT.