Ons netwerk

Groeien en leren doe je samen. De BMS werkt dan ook op verschillende fronten samen met andere partijen:

Onderwijsinhoudelijk

Door contact te onderhouden met diverse instanties proberen wij ons onderwijs actueel te houden en optimaal tegemoet te komen aan de voortgaande ontwikkeling van de kinderen. Voor voorlichting en advisering inzake onderwijsinhoudelijke onderwerpen werken wij samen met de CED groep.

Speciaal onderwijs

Daarnaast werken wij ook samen met scholen voor speciaal onderwijs via ons samenwerkingsverband (SWV) UNITA. De intern-begeleiders van een aantal scholen in 't Gooi komen vijf keer per jaar samen om informatie uit te wisselen. Wij worden ondersteund door een schoolbegeleider van de onderwijsbegeleidingsdienst. Zo kunnen we aanspraak maken op, en gebruik maken van de kennis, de onderzoeksmogelijkheden en cursussen van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Gezondheid

Ten aanzien van de gezondheid van de kinderen staan wij in contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Ieder kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door in de periode dat hij of zij de basisschoolleeftijd heeft.  De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is er, om de gezondheid, de groei en ontwikkeling te begeleiden. Tijdens de basisschoolperiode zal ieder kind een   tweetal keren onderzocht worden op gezondsheidsaspecten. Uw kind wordt apart uitgenodigd.

Montessoriaans onderwijs

Ook de BMS zelf leert graag van elkaar en van anderen. Met diverse montessorischolen uit de regio vindt overleg plaats.  Daarnaast zijn wij verbonden aan de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

In de directe omgeving

Wij hechten grote waarde aan een goede relatie met onze buurt. Wij houden daarom regelmatig contact met onze buren en, indien van toepassing, politie en de gemeente. We informeren onze buurt steeds over activiteiten op school en nodigen hen uit om eventueel deel te nemen aan schoolse activiteiten.