FG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat de BMS een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanwijst. We hebben intern Jan Willem Haak tijdelijke als FG aangewezen. Het is de verwachting dat we deze functie aan een externe kunnen toewijzen na de zomervakantie. Mocht u voor die tijd vragen hebben die gaan over InformatieBeveiliging Persoonsgegevens (IBP), dan kunt u terecht bij de Jan Willem Haak. Leerkracht van groep BBD.