Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Plantjes!

vrijdag 12 april 2019 Mededeling

Dank aan de Vrienden van de BMS voor alle nieuwe plantjes. Het ziet er weer gezellig uit!

Op 3 april organiseren we op school de Grote Rekendag. De hele dag staat in het teken van rekenen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Een tipje van de sluier, het thema is: uit verhouding.

MR zoekt een nieuw lid!

donderdag 28 maart 2019 Oproep

De MR is per 1 september op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Bent u iemand die graag inspraak en medezeggenschap wil hebben om zo bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en de veiligheid op school, meld u dan voor 1 juni aan op of spreek één van ons aan in de wandelgangen. 

Stephen Beuker, Steven Evens, Anne Tijhuis, Maike Koekenbier (MBC) of Pien Linders (OBC)

Luizen alert

donderdag 21 maart 2019 Mededeling

Er zijn luizen geconstateerd in sommige groepen. Ons verzoek om het aan ons te melden indien uw kind luis heeft. Een mailtje of een briefje werkt heel goed! Bedankt.

Bovenbouwfeest

vrijdag 15 maart 2019 Mededeling

Save the date!

Vrijdag 29 maart 2019 van 18.30-20.30 uur. Hou de update in de gaten, want verdere info volgt.

Ouderavond

donderdag 14 maart 2019 Mededeling

Zoals op de ouderavond in oktober is afgesproken, is er een nieuwe ouderavond gepland. Deze zal zijn op woensdag 3 april om 20:00 uur. Tijdens deze avond zullen wij u verder informeren over de inhoudelijke ontwikkelingen op de BMS.

Verlof aanvragen

vrijdag 8 maart 2019 Mededeling

Voor het aanvragen van verlof is het de bedoeling dat u eerst een formulier invult. Een formulier is te downloaden via de site of op te halen bij Chantal (administratie). Wij zullen dan het door u ingevulde formulier beoordelen en u laten weten of het verlof wel of niet wordt toegekend.

Studiedag maandag

vrijdag 8 maart 2019 Mededeling

Terwijl uw kinderen maandag vrij zijn gaan wij hard aan het werk. Wij gaan ons deze dag richten op theorie en praktijk rondom de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde kinderen.

Cultuurdag

donderdag 7 maart 2019 Nieuws

A.s. dinsdag 12 maart zal de eerste Cultuurdag gehouden worden op de BMS. Ouders zijn dan van harte welkom om tussen 14.00 uur en 14.30 uur naar een optreden of een tentoonstelling te komen kijken. 

In de onderbouw zijn altijd al twee ouders aanwezig, dit bevalt erg goed. Daarom zijn we ook voor de midden- en bovenbouw tijdens de overblijf op zoek naar twee ouders naast de vaste pleinwacht van DONS. Iedere maand verzorgt een andere groep de ouders voor de pleindienst. Zo is elke groep een of twee keer aan de beurt. De pleindienst voor de midden- en bovenbouw is van 12.00-13.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag is het van 12.30-13.00 uur. Alvast dank voor uw hulp.