Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Terugblik

donderdag 5 december 2019 Overige zaken

We kijken terug op een geweldig Sinterklaasfeest. Na een spetterende aankomst in een echte brandweerauto hebben Sinterklaas en zijn Pieten een bezoekje gebracht aan de groepen. Leest u vooral de blogs van de groepen. Wat hebben wij genoten van al die blije, enthousiaste kinderen!

Kerstdiner

donderdag 5 december 2019 Oproep

Op donderdag 19 december is ons jaarlijkse Kerstfeest. Vanaf aanstaande maandag hangen bij het lokaal van uw kind(eren) de intekenlijsten voor het kerstdiner. Dus vanaf maandag kunnen deze worden ingevuld!

School van de week

donderdag 5 december 2019 Mededeling

DE BMS is 'school van de week' bij Sportcentrum de Zandzee. Dat betekent dat alle kinderen uit de groepen 3 t/m 6 op woensdag 11 decemeber tussen 13:00 en 15:00 uur mogen zwemmen voor €1,00. En de kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen voor €1,00 discozwemmen op vrijdag 13 december tussen 19:00 en 21:30 uur. De vouchers zijn uitgedeeld in alle midden- en bovenbouwgroepen en ook af te halen bij de administratie. 

Sloop bijgebouwen

donderdag 5 december 2019 Mededeling

We hadden het de hele week al verwacht, maar vandaag zijn de bijgebouwen op ons achterplein dan echt gesloopt. Met de sloop van het oude lokaal van MBA en het blauwe gebouw van DONS komt er zichtbaar schot in de verbouwing.

Gewoon naar school

donderdag 28 november 2019 Mededeling

Denkt u eraan dat vrijdag 20 december een gewone schooldag is? In voorgaande jaren was de vrijdag vaak vrij. Dit jaar hebben wij echter een kort schooljaar, dat komt doordat we in de eerste groep vallen die zomervakantie krijgt. Om voldoende schooluren te maken, moeten de kinderen 20 december dus gewoon naar school. 

Extra AV

donderdag 28 november 2019 Oproep

Op dinsdag 10 december is er een extra Algemene Vergadering gepland. De uitnodiging heeft u reeds ontvangen via de mail. Tijdens deze avond staat het thema governance centraal. Wij ontvangen u graag om 20:00 uur op school. 

Afscheid

donderdag 28 november 2019 Overige zaken

Op maandag 25 november, tijdens de AV, hebben we afscheid genomen van twee van onze bestuursleden. Merel als voorzitter en Mike als penningmeester. Uiteraard zijn zij door ons in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de BMS. Langs deze weg nogmaals dank!

Halen en brengen

donderdag 21 november 2019 Oproep

Tijdens de haal- en brengtijden ontstaat er chaos op de parkeerplaats. Dit leidt tot onveilige situaties. Wij verzoeken u dringend om één rijrichting aan te houden. Ingaand verkeer bij de op- en afrit van school, uitgaand verkeer bij de op- en afrit aan het eind van de parkeerplaats. Dus bij school erin, richting het zwembad eruit. 

Fietsers

donderdag 21 november 2019 Oproep

Een oproep aan de fietsers: volg zo lang mogelijk het fietspad, fiets niet over de parkeerplaats! Dus gebruik de op- en afrit het dichtst bij school. 

BMS orkest

donderdag 21 november 2019 Overige zaken

We hebben een BMS orkest! Alle groepen hebben een inventarisatie gemaakt van de kinderen die een instrument bespelen en mee willen doen met het orkest. Dit heeft een prachtig schoolorkest opgeleverd. Het orkest oefent wekelijks onder leiding van Anique. Op woensdag 18 december is er een uitvoering voor alle kinderen van de school waarbij alle groepen een verschillend kerstlied zullen zingen.