Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

BMS app en update

donderdag 27 januari 2022 Nieuws

De afgelopen jaren heeft de BMS wekelijks op vrijdag per email een update (nieuwsmail) verstuurd naar alle ouders. Sinds de invoering van Social schools afgelopen oktober hebben wij gemerkt dat veel berichten dubbel werden verstuurd en dat leerkrachten sneller en makkelijker een bericht op Social Schools konden plaatsen. Dit heeft ons doen besluiten afscheid te gaan nemen van de update via de website. Vandaag wordt hij voor het laatst verstuurd. Dit betekent ook dat de BMS app die te vinden was in de App Store/Play Store niet meer beschikbaar is. Alle communicatie loopt vanaf nu via Social Schools of per mail rechtstreeks naar de leerkracht.

Inschrijven jonger broertje of zusje

donderdag 20 januari 2022 Oproep

Ook als u al een kind op school heeft, vergeet dan niet een jonger broertje of zusje ook aan te melden. Ieder kind moet apart worden aangemeld, dit gaat niet automatisch. Aanmelden kan met behulp van dit formulier

Een nieuw jaar!

donderdag 30 december 2021 Mededeling

Het team van de BMS wenst u een goede jaarwisseling en alvast een gelukkig, leerzaam en liefdevol 2022!

Fijne kerstvakantie

donderdag 23 december 2021 Mededeling

Voor de meeste kinderen en ouders is de kerstvakantie ondertussen begonnen. Mocht u op vakantie gaan naar het buitenland dan rekenen wij erop dat u voorzichtig bent en alle geldende maatregelen en quarantaineregels respecteert. 

Verder wensen wij iedereen een heel fijne vakantie toe. Geniet met elkaar van veel gezellige momenten, rust goed uit en hopelijk zien we iedereen weer gezond in januari op school. 

Nieuws van de GMR

donderdag 16 december 2021 Nieuws

Op 2 december was alweer de tweede GMR-vergadering van dit schooljaar, met dit keer een overvolle agenda en een geheel digitale opzet vanwege de nu geldende coronamaatregelen. Het eerste half uur van de vergadering was gereserveerd voor ons halfjaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht. We hebben met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de actuele thema’s binnen Talent Primair, zoals de gevolgen van corona, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg over de onderwijsarbeidsmarkt.
Vervolgens was Lydia Ootjes, Coördinator Professionalisering, aanwezig om de GMR bij te praten over de ontwikkelingen rond professionalisering en Talent Primair als lerende organisatie. Hierbij kwamen ook het vervolg op de Talent Academy en het High Performance Schools-programma aan de orde.
Daarna heeft de GMR met het hoofd P&O en Fije en Roel gesproken over het nieuwe Generatiepact Talent Primair 2021, waarmee de stichting inzet op het langer behouden van leerkrachten, en het Evaluatieverslag kwaliteit van onze scholen 2021. Verder stonden zoals altijd in december de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 en de Derdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij Anique van Neer , het GMR-lid van jouw school.

De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 10 februari. Dan staan onder voorbehoud het thema Werkbeleving (inclusief de resultaten van de Succes!spiegel en de nieuwe RI&E) en de Vierdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Ook wordt het GMR-jaarverslag over 2021 besproken en vastgesteld.

Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR-leden, dus grijp je kans!

Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl).
De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin.

Leerlingenraad

vrijdag 10 december 2021 Mededeling

Vandaag is de BMS leerlingenraad voor de tweede keer bij elkaar gekomen. De kinderen hebben hun eerste doel behaald want het als te dun ervaren toiletpapier wordt vanaf nu niet meer besteld. Fijn dat dit punt zo snel opgelost kon worden dankzij hun input.

Voor de komende vergadering (4 februari om 11 uur) hebben de kinderen een tweetal onderzoeksopdrachten meegekregen. Zij gaan in de klas inventariseren welke boeken er gewenst zijn voor in de schoolbibliotheek en gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sportveld op het schoolplein. Hierbij moeten zij gaan nadenken over afmetingen, locatie maar ook over de kosten. Dit wordt zeker vervolgd!

Definitieve oplossing leerkracht OBC

donderdag 4 november 2021 Nieuws

Ik ben Tamara Muller, 34 jaar oud en ik woon met mijn man en 2 kinderen in Soest. Onze dochter Noortje is 5 jaar en onze zoon Mees is 3 jaar. Na de kerstvakantie zal ik starten in groep OBC.

Na 9 jaar op CBS Ichthus in Zeist bij de kleuters gewerkt te hebben werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Al jaren heeft het Montessori-onderwijs mijn voorkeur en heb ik mij hierin verdiept. Bij het zien van de vacature was het voor mij een logische volgende stap om hierop te reageren en ik ben dan ook erg enthousiast om te gaan beginnen!

Ik verheug mij erop om nader kennis te maken met de kinderen en met de ouders van de BMS.

Tamara

Studiedag

donderdag 4 november 2021 Mededeling

Op vrijdag 12 november is het studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

De leerlingenraad

donderdag 4 november 2021 Mededeling

Graag stellen wij de eerste BMS leerlingenraad aan u voor. Namens de middenbouw nemen deel Oscar, Eva, Olivia, Tiago en Coen. De bovenbouw wordt vertegenwoordigd door Sara, Maud, Ilse en Lenne. Op vrijdag 5 november was de eerste vergadering.

DE MR stelt zich voor

vrijdag 8 oktober 2021 Mededeling

De MR bestaat dit jaar uit

Michiel Feij (voorzitter) Wouter Bakker( vice-voorzitter) en Floryt van Wesel , allen oudergeleding.

Patricia Langenkamp, Ellen Lohle en Anique van Neer , allen leerkrachtgeleding. 

We vergaderen een keer in de zes weken. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.