Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Sparen voor de schoolbieb

donderdag 26 september 2019 Oproep

De kinderboekenweek is een mooi moment om nieuwe kinderboeken aan te schaffen. Als u in de periode van 2 t/m 12 oktober een kinderboek koopt bij boekhandel LOS, vragen wij u om de kassabon in te leveren op school. Dat kan t/m 30 oktober. Daarmee helpt u de school, want wij krijgen 20% korting op de aanschaf van nieuwe boeken.

 

Verhuizing

donderdag 26 september 2019 Mededeling

Nog een paar weken en dan gaan we verhuizen! 

De verhuizing van de school vindt plaats in de herfstvakantie. Voor het zo ver is moet er nog veel gedaan worden, maar we liggen op schema. Er wordt hard gewerkt aan de Amersfoortsestraatweg 14 om alles op tijd klaar te krijgen. Een greep uit de werkzaamheden: de vloerbedekking wordt vervangen voor zeil, een toiletgroep krijgt kleutertoiletjes, de voorbeidingen voor het ophangen en installeren van de digiborgen zijn in volle gang, het plein wordt onkruidvrij gemaakt, het gebouw wordt schoongemaakt, enz. 

Het team heeft inmiddels een kijkje genomen in het gebouw en we hebben de lokalen verdeeld. De komende week zullen de concrete afspraken met de verhuizer worden vastgelegd en de weken daarna zullen we beginnen met het sorteren: wat moet mee, wat blijft achter, wat moet weg.

We houden u op de hoogte.

 

Inleveren sponsorloopgeld

donderdag 26 september 2019 Oproep

Wilt u het sponsorloopgeld zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 4 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren)?

Oudergesprekken

donderdag 26 september 2019 Mededeling

In de weken meteen na de herfstvakantie zijn de oudergesprekken. Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren) en vinden het belangrijk om alle ouders te spreken. Wilt u zich inschrijven? Vanaf 3 oktober zullen de lijsten bij de klassen hangen.

De middenbouwleerkrachten willen de ouders van de derdegroepers graag spreken in de week van 7 oktober. De intekenlijsten hangen er vanaf maandag.

De onderbouwleerkrachten willen de ouder van de kleuters die na de zomer zijn gestart graag spreken voor de herfstvakantie. Zij zullen contact opnemen met de desbetreffende ouders. 

Vertrek bovenbouw en parkeren

donderdag 26 september 2019 Oproep

Maandag 30 september gaan onze bovenbouwgroepen op schoolreis. Ze vertrekken rond 8:45 uur vanaf de Busken Huetlaan, de bussen staan vanaf 8:30 uur klaar. Houdt u er rekening mee dat het niet mogelijk zal zijn om de Busken Huetlaan uit te rijden? Ook vragen wij u niet aan de voorkant van de school te parkeren.

Studiedag

donderdag 19 september 2019 Mededeling

Niet vergeten: op maandag 23 september zijn alle kinderen vrij, het team heeft een studiedag! Zoals bekend zijn de andere studiedagen dit jaar: woensdag 6 november, vrijdag 14 februari en maandag 4 mei. 

Verbouwing en verhuizing

donderdag 19 september 2019 Mededeling

Zoals bekend zal er binnenkort worden gestart met de verbouwing van de school. De twee noodlokalen op het achterplein (MBA en DONS) zullen worden gesloopt en geïntegreerd in het bestaande gebouw, onder de kap. Tijdens deze verbouwing kunnen we geen gebruik maken van het gebouw, de hele school zal worden verhuisd naar onze tijdelijke locatie aan de Amersfoortsestraatweg 14 in Naarden. 
Tot nu toe verloopt alles volgens planning. Dat betekent dat de verhuizing van de school zal plaatsvinden in de herfstvakantie en dat we alle kinderen na de herfstvakantie welkom heten in ons tijdelijke schoolgebouw.

Terugblik

donderdag 19 september 2019 Overige zaken

Wat hebben we genoten van onze sportdag! Een zonnetje, veel hulpouders, gevarieerde sport- en spel onderdelen en bovenal heel veel blije kinderen. Prachtig om te zien dat de kinderen aan het eind van de ochtend, tijdens de sponsorloop, nog energie hadden om heel veel rondjes te rennen voor de goede doelen. Zodra al het geld binnen is, zullen wij het tellen en het eindbedrag bekend maken. Denkt u eraan de enveloppe met het ingezamelde geld mee te nemen?

 

Schoolvoetbal

donderdag 19 september 2019 Oproep

De gemeente Gooise Meren organiseert elk jaar een schoolvoetbaltoernooi. De BMS doet daar aan mee. Omdat de ouder die dit de afgelopen jaren begeleidde heeft aangegeven daarmee te stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die dit voor ons wil doen. Het gaat daarbij vooral om de organisatie: gegevens van de kinderen verzamelen, hulpouders regelen, teams inschrijven, progamma verspreiden, enz. Het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddagen en start na de voorjaarsvakantie. 
Als u ons hierbij zou willen helpen, dan zou dat erg fijn zijn! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar

Schoenendoos

donderdag 19 september 2019 Oproep

Voor de lessen handvaardigheid hebben alle middenbouwkinderen een schoendoos nodig! Ze gaan er vast iets heel moois van maken. Wilt u uw kind een (gewone) schoendoos mee geven? Uiterlijik 30 september, want dan starten de lessen.