Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Studiedag

donderdag 19 september 2019 Mededeling

Niet vergeten: op maandag 23 september zijn alle kinderen vrij, het team heeft een studiedag! Zoals bekend zijn de andere studiedagen dit jaar: woensdag 6 november, vrijdag 14 februari en maandag 4 mei. 

Verbouwing en verhuizing

donderdag 19 september 2019 Mededeling

Zoals bekend zal er binnenkort worden gestart met de verbouwing van de school. De twee noodlokalen op het achterplein (MBA en DONS) zullen worden gesloopt en geïntegreerd in het bestaande gebouw, onder de kap. Tijdens deze verbouwing kunnen we geen gebruik maken van het gebouw, de hele school zal worden verhuisd naar onze tijdelijke locatie aan de Amersfoortsestraatweg 14 in Naarden. 
Tot nu toe verloopt alles volgens planning. Dat betekent dat de verhuizing van de school zal plaatsvinden in de herfstvakantie en dat we alle kinderen na de herfstvakantie welkom heten in ons tijdelijke schoolgebouw.

Terugblik

donderdag 19 september 2019 Overige zaken

Wat hebben we genoten van onze sportdag! Een zonnetje, veel hulpouders, gevarieerde sport- en spel onderdelen en bovenal heel veel blije kinderen. Prachtig om te zien dat de kinderen aan het eind van de ochtend, tijdens de sponsorloop, nog energie hadden om heel veel rondjes te rennen voor de goede doelen. Zodra al het geld binnen is, zullen wij het tellen en het eindbedrag bekend maken. Denkt u eraan de enveloppe met het ingezamelde geld mee te nemen?

 

Schoolvoetbal

donderdag 19 september 2019 Oproep

De gemeente Gooise Meren organiseert elk jaar een schoolvoetbaltoernooi. De BMS doet daar aan mee. Omdat de ouder die dit de afgelopen jaren begeleidde heeft aangegeven daarmee te stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die dit voor ons wil doen. Het gaat daarbij vooral om de organisatie: gegevens van de kinderen verzamelen, hulpouders regelen, teams inschrijven, progamma verspreiden, enz. Het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddagen en start na de voorjaarsvakantie. 
Als u ons hierbij zou willen helpen, dan zou dat erg fijn zijn! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar

Schoenendoos

donderdag 19 september 2019 Oproep

Voor de lessen handvaardigheid hebben alle middenbouwkinderen een schoendoos nodig! Ze gaan er vast iets heel moois van maken. Wilt u uw kind een (gewone) schoendoos mee geven? Uiterlijik 30 september, want dan starten de lessen. 

Sportdag en sponsorloop

donderdag 12 september 2019 Mededeling

Gelukkig hebben we onze sportdag verplaatst naar 18 september. Denkt u eraan de enveloppe van de sponsorloop in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren)? En voor alle hulpouders: heeft u al doorgegeven of u de 18de ook kunt helpen?

We verwachten een mooie en vooral droge dag en wensen alle kinderen veel succes en plezier!

Informatieavonden

donderdag 12 september 2019 Oproep

Op donderdag 19 september zijn de informatieavonden van de groepen. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over de manier van werken, de wijze waarop wij observeren en registeren, de roosters van de vakleerkrachten en nog veel meer. Zowel inhoudelijk als organisatorisch levert het u informatie op over het lopende schooljaar. Wij nodigen u dan ook van harte uit, ook als u kind in dezelde bouw zit als vorig jaar is de informatie zinvol.

De avond vindt plaats in het lokaal van uw kind op de volgende tijden:

  • 17:00 - 18:00 uur: Bovenbouw (start is samen in BBA)
  • 18:00: Informatie over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8 
  • 18:00 - 19:00 uur: Middenbouw
  • 19:00 - 20:00 uur: Onderbouw 

Sportdag en Sponsorloop

donderdag 5 september 2019 Oproep

Onze sportdag, met afsluitende sponsorloop, staat gepland op woensdag 11 september. Op dit moment is de weersvoorspelling voor die dag is niet zo goed. Als het weer echt te slecht lijkt te worden dan zullen we de sportdag verplaatsen naar woensdag 18 september. We zullen dit dinsdag in de loop van de dag beslissen. In dat geval zult u van ons een mail ontvangen. Dus let op uw mailbox, u ontvangt alleen een mail als we dag verplaatsen!

Informatie op de website

donderdag 5 september 2019 Mededeling

Goed om te weten: op de website kunt u onze nieuwste schoolgids downloaden. In deze gids staan allerlei praktische zaken over het huidige schooljaar. Ook ons schoolplan, met daarin de plannen voor de komende jaren, is te vinden op de site. Veel leesplezier!

Start van de dag

donderdag 5 september 2019 Oproep

De kop is eraf, de eerste twee weken zijn voorbij. We gaan ervan uit dat u en uw kinderen al weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme. Dat betekent dat wij u vragen om op tijd op school aanwezig te zijn. Tussen 8:30 en 8:40 uur kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen, om 8:45 uur beginnen we echt met werken. 

De leerkracht is tussen 8:30 en 8:40 uur bezig de kinderen te ontvangen. Hij of zij heeft dan geen tijd om met u in gesprek te gaan over inhoudelijke zaken zoals de vorderingen van uw kind of zijn/haar plek in de groep. De tijd in de ochtend is bedoeld om organisatorische zaken mee te delen.