Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Sportdag en sponsorloop

donderdag 12 september 2019 Mededeling

Gelukkig hebben we onze sportdag verplaatst naar 18 september. Denkt u eraan de enveloppe van de sponsorloop in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren)? En voor alle hulpouders: heeft u al doorgegeven of u de 18de ook kunt helpen?

We verwachten een mooie en vooral droge dag en wensen alle kinderen veel succes en plezier!

Informatieavonden

donderdag 12 september 2019 Oproep

Op donderdag 19 september zijn de informatieavonden van de groepen. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over de manier van werken, de wijze waarop wij observeren en registeren, de roosters van de vakleerkrachten en nog veel meer. Zowel inhoudelijk als organisatorisch levert het u informatie op over het lopende schooljaar. Wij nodigen u dan ook van harte uit, ook als u kind in dezelde bouw zit als vorig jaar is de informatie zinvol.

De avond vindt plaats in het lokaal van uw kind op de volgende tijden:

  • 17:00 - 18:00 uur: Bovenbouw (start is samen in BBA)
  • 18:00: Informatie over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8 
  • 18:00 - 19:00 uur: Middenbouw
  • 19:00 - 20:00 uur: Onderbouw 

Sportdag en Sponsorloop

donderdag 5 september 2019 Oproep

Onze sportdag, met afsluitende sponsorloop, staat gepland op woensdag 11 september. Op dit moment is de weersvoorspelling voor die dag is niet zo goed. Als het weer echt te slecht lijkt te worden dan zullen we de sportdag verplaatsen naar woensdag 18 september. We zullen dit dinsdag in de loop van de dag beslissen. In dat geval zult u van ons een mail ontvangen. Dus let op uw mailbox, u ontvangt alleen een mail als we dag verplaatsen!

Informatie op de website

donderdag 5 september 2019 Mededeling

Goed om te weten: op de website kunt u onze nieuwste schoolgids downloaden. In deze gids staan allerlei praktische zaken over het huidige schooljaar. Ook ons schoolplan, met daarin de plannen voor de komende jaren, is te vinden op de site. Veel leesplezier!

Start van de dag

donderdag 5 september 2019 Oproep

De kop is eraf, de eerste twee weken zijn voorbij. We gaan ervan uit dat u en uw kinderen al weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme. Dat betekent dat wij u vragen om op tijd op school aanwezig te zijn. Tussen 8:30 en 8:40 uur kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen, om 8:45 uur beginnen we echt met werken. 

De leerkracht is tussen 8:30 en 8:40 uur bezig de kinderen te ontvangen. Hij of zij heeft dan geen tijd om met u in gesprek te gaan over inhoudelijke zaken zoals de vorderingen van uw kind of zijn/haar plek in de groep. De tijd in de ochtend is bedoeld om organisatorische zaken mee te delen.  

Vervangend schoeisel

donderdag 5 september 2019 Oproep

Het regenseizoen is al een beetje begonnen. Wilt u erop toezien dat uw kind zijn/haar laarzen in de gang laat staan en andere schoenen/sloffen draagt in de klas?  

Sponsorloop

donderdag 29 augustus 2019 Oproep

Op initiatief van vier van onze leerlingen uit BBA (Emmy, Emma, Freija en Zoë) organiseren wij een sponsorloop. Zij hebben dit bedacht om geld in te zamelen voor twee goede doelen: het KWF en the flying doctors. Emmy, Emma, Freija en Zoë hebben vrijwel alles rondom de sponsorloop zelf geregeld, heel knap! De sponsorloop vindt plaats aan het eind van de sportdag van woensdag 11 september. De kinderen lopen tussen 11:45 en 12:15 uur en uiteraard rekenen zij hierbij op uw aanmoediging. De kinderen krijgen maandag 2 september een enveloppe mee met daarop het sponsoploopformulier. Het is de bedoeling dat zij zo veel mogelijk sponsoren zoeken en het ingevulde formulier uiterlijk maandag 9 september weer op school inleveren. Na de sportdag kan de leerkracht het aantal gelopen rondjes invullen. 

Inspectiebezoek

donderdag 29 augustus 2019 Mededeling

Op maandag 9, dinsdag 10 en maandag 16 september zal onze school worden bezocht door de inspectie van het onderwijs. De inspecteurs gaan in gesprek met het bestuur, de intern begeleiders, de directie, leerlingen, ouders, de MR en de LR. Daarnaast zullen ze alle documenten bestuderen en op bezoek gaan in de groepen. Wij zijn helemaal klaar voor het bezoek en houden u op de hoogte van de bevindingen. 

Plantje en kleedje

donderdag 29 augustus 2019 Oproep

Gelukkig zijn er veel kinderen die hun plantje en kleedje meteen in de eerste week al hebben meegenomen. Wij zien graag bij alle kinderen een plantje op tafel. Wilt u uw kind(eren) een plantje meegeven? En van de nieuwe leerlingen ontvangen wij graag de strookjes met de toestemming voor het gebruik van foto's en de hoogte van de ouderbijdrage retour. Deze zijn uitgedeeld op de wenochtend. 

Kamp bovenbouw

donderdag 29 augustus 2019 Overige zaken

Vooraankondiging: op maandag 30 september, dinsdag 1 en woensdag 2 oktober gaan de bovenbouwgroepen op kamp! Meer informatie volgt.