Informatieavonden

donderdag 12 september 2019 Oproep

Op donderdag 19 september zijn de informatieavonden van de groepen. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over de manier van werken, de wijze waarop wij observeren en registeren, de roosters van de vakleerkrachten en nog veel meer. Zowel inhoudelijk als organisatorisch levert het u informatie op over het lopende schooljaar. Wij nodigen u dan ook van harte uit, ook als u kind in dezelde bouw zit als vorig jaar is de informatie zinvol.

De avond vindt plaats in het lokaal van uw kind op de volgende tijden:

  • 17:00 - 18:00 uur: Bovenbouw (start is samen in BBA)
  • 18:00: Informatie over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8 
  • 18:00 - 19:00 uur: Middenbouw
  • 19:00 - 20:00 uur: Onderbouw