Start van de dag

donderdag 5 september 2019 Oproep

De kop is eraf, de eerste twee weken zijn voorbij. We gaan ervan uit dat u en uw kinderen al weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme. Dat betekent dat wij u vragen om op tijd op school aanwezig te zijn. Tussen 8:30 en 8:40 uur kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen, om 8:45 uur beginnen we echt met werken. 

De leerkracht is tussen 8:30 en 8:40 uur bezig de kinderen te ontvangen. Hij of zij heeft dan geen tijd om met u in gesprek te gaan over inhoudelijke zaken zoals de vorderingen van uw kind of zijn/haar plek in de groep. De tijd in de ochtend is bedoeld om organisatorische zaken mee te delen.