Toetsen

donderdag 28 mei 2020 Mededeling

De komende drie weken zullen wij bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 de toetsen afnemen. Zoals eerder gemeld geven de toetsen ons een beeld van de cognitieve vaardigheden van de kinderen op dit moment. Wij zullen de toetsen gebruiken als "nulmeting" en daarmee als startpunt voor onze aanbiedingen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind geen externe afspraken heeft waardoor het toetsen mist?