Toetsen en verslagen

donderdag 21 mei 2020 Mededeling

Uiteraard hebben wij ook nagedacht over zaken als toetsen, verslagen en oudergesprekken. Wij hebben besloten dat wij de juni toetsen van Cito wel gaan afnemen. Het geeft ons een beeld van de cognitieve vaardigheden, juist na de lange periode van thuiswerken. Wij zien de toetsen als een "nulmeting" en een uitgangspunt voor de aanbieding van ons onderwijs. Wij zullen geen verslagen schrijven, daarvoor hebben we de kinderen de afgelopen periode te weinig gezien. De oudergesprekken zullen wel doorgaan, maar dan via videobellen, meer informatie daarover volgt.