Vooraankondiging

donderdag 12 december 2019 Mededeling

De afgelopen periode hebben alle groepen theaterworkshops gevolgd, wellicht heeft u het van uw kind(eren) gehoord. Deze workshops worden verzorgd door theatermakerij Storm en worden bekostigd uit de Cultuursubsidie. Ook voor 2020 is de subsidie toegekend en wij zullen, zoals gepland, de workshops en begeleiding van het team voortzetten. Dit resulteert in een echte theatervoorstelling voor ouders. Voor de onderbouw zal dat zijn donderdag 13 februari tussen 13:00 en 14:45 uur en voor midden- en bovenbouw op dinsdag 10 maart tussen 13:00 en 14:45 uur. De exacte tijden volgen, maar noteer het vast in uw agenda!