Sportdag

woensdag 26 augustus 2020

Op woensdag 9 september is de sportdag. Deze zal zonder ouders zijn. Dit is anders dan andere jaren. We hebben een leuke oplossing gevonden. De onderbouw zal rondom de school spelletjes gaan spelen, de middenbouw gaat sporten op het Jacobsveldje en de bovenbouw wordt verwacht op de hockeyvelden in Naarden waar diverse sportieve activiteiten klaar staan. Nadere informatie volgt nog. 

Parro app

donderdag 20 augustus 2020

Op de BMS maken wij sinds vorig schooljaar gebruik van Parro. Dit bevalt de leerkrachten goed. Parro is een extensie van ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem, en ontworpen als communicatiemiddel tussen ouders en school/de leerkracht. Wij kunnen ook de oudergesprekken plannen via Parro. Het is een gesloten, beveiligd systeem en volledig AVG-proof.

Alle leerlingen zijn opnieuw aan de juiste groep gekoppeld. De leerkracht kan via Parro informatie met u delen, u kunt zelf contact opnemen met de leerkracht en met de andere ouders van de groep van uw kind. Mocht u problemen ondervinden met Parro, mail dan de leerkracht.

Een goede start

woensdag 19 augustus 2020

Wat fijn om de kinderen weer op school te zien. Voor sommige kinderen was het even wennen, maar wat heeft iedereen snel zijn draai gevonden. We zien nu al dat de meeste kinderen zelfstandig hun weg weten te vinden naar de groep. 

Inspectie

donderdag 2 juli 2020

In september 2019 is onze school bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. We kregen toen een goede beoordeling, met enkele herstelopdrachten. Daarvan is de laatste vorige week afgerond en, geheel volgens onze verwachting, goed beoordeeld! De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de ingezette koers en zal de BMS over vier jaar opnieuw bezoeken. Heel erg fijn!

Veel dank

donderdag 2 juli 2020

Lieve kinderen en ouders,

Heel erg bedankt voor alle lieve woorden, geschenken, bloemen, prachtige kaarten en tekeningen. Echt overweldigend, iedereen persoonlijk bedanken lukt daardoor niet. Ik heb met ongelooflijk veel plezier op de BMS gewerkt; een schitterende school, geweldige kinderen, betrokken ouders. Een school met veel potentieel. Veel dank voor het vertrouwen, veel dank dat ik er een bijdrage aan mocht leveren. Ik zal jullie missen, veel (leer)plezier en geluk voor de toekomst gewenst.
Antoinette 

Ouders in de school

donderdag 2 juli 2020

Momenteel mogen er geen ouders in de school en op het plein. We weten nu nog niet hoe het na de vakantie zal zijn, maar voorlopig zullen we de huidige maatregelen na de zomer handhaven. Zodra er meer bekend is en het weer is toegestaan om ouders in de school te ontvangen, hoort u dat van ons.

Afscheid Joke

donderdag 2 juli 2020

Lieve kinderen, ouders en teamleden van de BMS. Dank jullie wel: wat heb ik een fantastisch afscheid gehad. Zo veel mooie woorden, kaarten, brieven, cadeautjes! Ik ben er beduusd van en kan er alleen maar stil van genieten.
De BMS zal altijd een grote plek in mijn hart blijven innemen. Ik hoop, dat het de warme omgeving blijft die ik heb ervaren. Nogmaals dank en BMS: Het ga je goed!
Joke

 

Bericht van het bestuur

donderdag 2 juli 2020

In de digitale stemronde is het statutair vereiste aantal stemmen uitgebracht. Op 1 lid na hebben alle leden ingestemd met de statutenwijziging en de overdracht aan Talent Primair. 
Het bestuur dankt iedereen voor het vertrouwen en zal zich inspannen om de fusie per 1 september af te ronden.

 

Doordraaidag

donderdag 25 juni 2020

Woendag 1 juli is het doordraaidag. Alle kinderen zijn die dag in aanwezig in de groep waarin ze volgend schooljaar zullen starten. Helaas kunnen de nieuwe leerkrachten, Mariska en Vita, die dag niet aanwezig zijn, zij hebben nog verplichtingen op hun huidige school. Wij wensen alle kinderen veel plezier!

Studiedagen nieuwe schooljaar

woensdag 24 juni 2020

In de vorige nieuwsbrieven stond de vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar. Daar komen nog vier studiedagen bij. Het gaat om de volgende data: dinsdag 22 september 2020, woensdag 20 januari 2021, vrijdag 19 februari 2021. De vierde dag wordt nog gepland, waarschijnlijk in april. Dat hoort u te zijner tijd.