Gewoon naar school

donderdag 12 december 2019

Denkt u eraan dat vrijdag 20 december een gewone schooldag is? In voorgaande jaren was de vrijdag vaak vrij. Dit jaar hebben wij echter een kort schooljaar, dat komt doordat we in de eerste groep vallen die zomervakantie krijgt. Om voldoende schooluren te maken, moeten de kinderen 20 december dus gewoon naar school. En omdat de vrijdag een gewone schooldag is, is het kerstdiner dit jaar op donderdagavond.

Kerstconcert

donderdag 12 december 2019

Op woensdag 18 december zullen we, vanaf 11:00 uur, met alle kinderen van de school het BMS Kerstconcert houden. We luisteren samen naar ons orkest en zingen samen Kerstliedjes. Wij verheugen ons op het concert!

Vooraankondiging

donderdag 12 december 2019

De afgelopen periode hebben alle groepen theaterworkshops gevolgd, wellicht heeft u het van uw kind(eren) gehoord. Deze workshops worden verzorgd door theatermakerij Storm en worden bekostigd uit de Cultuursubsidie. Ook voor 2020 is de subsidie toegekend en wij zullen, zoals gepland, de workshops en begeleiding van het team voortzetten. Dit resulteert in een echte theatervoorstelling voor ouders. Voor de onderbouw zal dat zijn donderdag 13 februari tussen 13:00 en 14:45 uur en voor midden- en bovenbouw op dinsdag 10 maart tussen 13:00 en 14:45 uur. De exacte tijden volgen, maar noteer het vast in uw agenda!

School van de week

donderdag 5 december 2019

DE BMS is 'school van de week' bij Sportcentrum de Zandzee. Dat betekent dat alle kinderen uit de groepen 3 t/m 6 op woensdag 11 decemeber tussen 13:00 en 15:00 uur mogen zwemmen voor €1,00. En de kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen voor €1,00 discozwemmen op vrijdag 13 december tussen 19:00 en 21:30 uur. De vouchers zijn uitgedeeld in alle midden- en bovenbouwgroepen en ook af te halen bij de administratie. 

Sloop bijgebouwen

donderdag 5 december 2019

We hadden het de hele week al verwacht, maar vandaag zijn de bijgebouwen op ons achterplein dan echt gesloopt. Met de sloop van het oude lokaal van MBA en het blauwe gebouw van DONS komt er zichtbaar schot in de verbouwing.

Vanaf aanstaande donderdag krijgen de kinderen van de middenbouw en bovenbouw gym in de tent op het hockeyveld. De kinderen van de eerste groep (BBA) moeten in gymkleding naar de tent komen waar om 8.45 uur de les start. De overige groepen kleden zich voor de gymles om in de kleedkamers van de hockeyclub.

We weten nog niet hoe de temperatuur in de tent zal zijn. Daarom vragen we de kinderen een lange gymbroek en een vest aan te trekken over hun gymkleding. Ze zouden dan tijdens de les kleding uit kunnen trekken als het te warm blijkt te zijn.

Terugblik

donderdag 7 november 2019

Afgelopen woensdag, 6 november, was het team van de BMS hard aan het werk. Wij zijn gestart op school waar we onder andere de begroting hebben besproken. Daarna waren we in het Tropenmuseum in Amsterdam waar we werden geschoold in het werken met DaVinci. Het was een waardevolle en inspirerende dag.

Fietsenstalling

donderdag 7 november 2019

In eerste instantie hadden we u laten weten dat de fietsen van de kinderen gestald konden worden bij de hockeyvelden. Helaas blijkt dit niet de juiste plek: er zijn al twee fietsen gestolen. Wij hebben deze week de fietsenrekken van de Busken Huetlaan gehaald en op het plein geplaatst. De fietsen kunnen dus op het plein worden gestald. 

Gym

donderdag 7 november 2019

Het was even zoeken en puzzelen om ervoor te zorgen dat alle groepen kunnen gymmen, maar het is gelukt! De onderbouwkinderen gymmen op maandag in de sportzaal en op donderdag in de zaal van de dansschool, beide in de Lunet. De groepen 3 t/m 8 gymmen op donderdag in de tent op het terrein van HC Naarden (met dank aan de hockeyclub) en op vrijdag in de sportzaal van de Lunet. 

Staking

donderdag 7 november 2019

Ondanks het feit dat we aanwezig waren op de studiedag, willen we u laten zien dat we uiteraard vierkant achter de staking staan. Vanuit het Tropenmuseum en zelfs vanuit het ziekenhuis!