Ouders in de school

donderdag 2 juli 2020

Momenteel mogen er geen ouders in de school en op het plein. We weten nu nog niet hoe het na de vakantie zal zijn, maar voorlopig zullen we de huidige maatregelen na de zomer handhaven. Zodra er meer bekend is en het weer is toegestaan om ouders in de school te ontvangen, hoort u dat van ons.

Afscheid Joke

donderdag 2 juli 2020

Lieve kinderen, ouders en teamleden van de BMS. Dank jullie wel: wat heb ik een fantastisch afscheid gehad. Zo veel mooie woorden, kaarten, brieven, cadeautjes! Ik ben er beduusd van en kan er alleen maar stil van genieten.
De BMS zal altijd een grote plek in mijn hart blijven innemen. Ik hoop, dat het de warme omgeving blijft die ik heb ervaren. Nogmaals dank en BMS: Het ga je goed!
Joke

 

Bericht van het bestuur

donderdag 2 juli 2020

In de digitale stemronde is het statutair vereiste aantal stemmen uitgebracht. Op 1 lid na hebben alle leden ingestemd met de statutenwijziging en de overdracht aan Talent Primair. 
Het bestuur dankt iedereen voor het vertrouwen en zal zich inspannen om de fusie per 1 september af te ronden.

 

Doordraaidag

donderdag 25 juni 2020

Woendag 1 juli is het doordraaidag. Alle kinderen zijn die dag in aanwezig in de groep waarin ze volgend schooljaar zullen starten. Helaas kunnen de nieuwe leerkrachten, Mariska en Vita, die dag niet aanwezig zijn, zij hebben nog verplichtingen op hun huidige school. Wij wensen alle kinderen veel plezier!

Studiedagen nieuwe schooljaar

woensdag 24 juni 2020

In de vorige nieuwsbrieven stond de vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar. Daar komen nog vier studiedagen bij. Het gaat om de volgende data: dinsdag 22 september 2020, woensdag 20 januari 2021, vrijdag 19 februari 2021. De vierde dag wordt nog gepland, waarschijnlijk in april. Dat hoort u te zijner tijd. 

Laatste schooldag

donderdag 18 juni 2020

Vrijdag 3 juli is het de laatste schooldag. Op deze vrijdag gaan alle kinderen naar school tot 11:45 uur (eerste groep) of 12:00 uur (tweede groep). Dus ook de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn 's middags vrij!

Vakantieregeling 2020-2021

donderdag 11 juni 2020

Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 gelden de volgende vakanties:

Herfstvakantie: 
Maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie: 
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 
Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 27 februari 2021

2e Paasdag: 
Maandag 5 april 2021

Koningsdag: 
Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie: 
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart: 
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag: 
Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie: 
Maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021

Lessen van de vakleerkrachten

donderdag 4 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen gelukkig weer de hele week naar school! Dat betekent dat ook de lessen die worden gegeven door de vakleerkrachten (gym, muziek en handvaardigheid) weer zullen starten. Bij mooi weer gymmen wij zo veel mogelijk buiten, het advies van de gemeente Gooise Meren is om de gymzalen alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. 

Schooltijden vanaf 8 juni

donderdag 4 juni 2020

Vanaf 8 juni hanteren wij de reguliere schooltijden. Dus de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. Hieronder een overzicht. Brengen kan tussen 8:15 en 8:30 of tussen 8:30 en 8:45 uur.

maandag
A t/m M: 8:30-14:30 u
N t/m Z: 8:45-14:45 u

dinsdag
A t/m M:  8:30-14:30 u
N t/m Z: 8:45-14:45 u

woensdag
A t/m M: 8:30-12:15 u
N t/m Z: 8:45-12:30 u

donderdag
A t/m M: 8:30-14:30 u
N t/m Z: 8:45-14:45 u

vrijdag
A t/m M: 8:30-14:30 u
groep 1 t/m 4: 8:30-11:45 u
N t/m Z: 8:45-14:45 u
groep 1 t/m 4: 8:45-12:00 u

Woensdag na Pinksteren

donderdag 28 mei 2020

Omdat het op maandag 1 juni tweede Pinksterdag is, zijn wij gesloten. Wij zullen die dag compenseren door open te gaan op woensdag 3 juni. Dus de kinderen die naar school gaan op maandag/donderdag, zijn van harte welkom op woensdag 3 juni. We hanteren de normale schooltijden van de woensdag. Dus de eerste groep (A t/m M) kan worden gebracht tussen 8:15 uur en 8:30 uur en worden opgehaald om 12:15 uur, de tweede groep (N t/m Z) kan worden gebracht tussen 8:30 uur en 8:45 uur en worden opgehaald om 12:30 uur.