Kerstdiner

donderdag 5 december 2019

Op donderdag 19 december is ons jaarlijkse Kerstfeest. Vanaf aanstaande maandag hangen bij het lokaal van uw kind(eren) de intekenlijsten voor het kerstdiner. Dus vanaf maandag kunnen deze worden ingevuld!

Extra AV

donderdag 28 november 2019

Op dinsdag 10 december is er een extra Algemene Vergadering gepland. De uitnodiging heeft u reeds ontvangen via de mail. Tijdens deze avond staat het thema governance centraal. Wij ontvangen u graag om 20:00 uur op school. 

Halen en brengen

donderdag 21 november 2019

Tijdens de haal- en brengtijden ontstaat er chaos op de parkeerplaats. Dit leidt tot onveilige situaties. Wij verzoeken u dringend om één rijrichting aan te houden. Ingaand verkeer bij de op- en afrit van school, uitgaand verkeer bij de op- en afrit aan het eind van de parkeerplaats. Dus bij school erin, richting het zwembad eruit. 

Fietsers

donderdag 21 november 2019

Een oproep aan de fietsers: volg zo lang mogelijk het fietspad, fiets niet over de parkeerplaats! Dus gebruik de op- en afrit het dichtst bij school. 

Vooraankondiging

donderdag 14 november 2019

Noteer in uw agenda: op maandag 25 november is de Algemene Vergadering (AV). Wij hopen veel ouders te zien op de AV, de uitnodiging is inmiddels in uw bezit. 

Nieuwe locatie

donderdag 31 oktober 2019
  • De eerste week zit erop, we zijn heel goed gestart aan de Amersfoortsetraatweg. Uiteraard moet iedereen wennen aan de nieuwe school en moeten we enkele organisatorische afspraken maken of bijstellen. Hierbij vast wat eerste zaken.
  • We gaan er vanuit dat iedereen de binnenkant van de school heeft gezien. Dus het is de bedoeling dat de kinderen uit de midden- en bovenbouwen worden opgehaald op het plein, zij komen zelf naar buiten. De kinderen uit de onderbouw kunnen worden opgehaald bij hun groep.
  • Wilt u er bij het brengen van uw kind(eren) op letten de juiste ingang te gebruiken? Dit zorgt voor een betere doorstroming in de smalle gangen.
  • Als u op de fiets komt, wilt u dan het fietspad blijven volgen tot de op- en afrit van de school? Dus niet over de parkeerplaats fietsen? 

Alvast bedankt voor de medewerking.

Sparen voor de schoolbieb

donderdag 26 september 2019

De kinderboekenweek is een mooi moment om nieuwe kinderboeken aan te schaffen. Als u in de periode van 2 t/m 12 oktober een kinderboek koopt bij boekhandel LOS, vragen wij u om de kassabon in te leveren op school. Dat kan t/m 30 oktober. Daarmee helpt u de school, want wij krijgen 20% korting op de aanschaf van nieuwe boeken.

 

Inleveren sponsorloopgeld

donderdag 26 september 2019

Wilt u het sponsorloopgeld zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 4 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren)?

Vertrek bovenbouw en parkeren

donderdag 26 september 2019

Maandag 30 september gaan onze bovenbouwgroepen op schoolreis. Ze vertrekken rond 8:45 uur vanaf de Busken Huetlaan, de bussen staan vanaf 8:30 uur klaar. Houdt u er rekening mee dat het niet mogelijk zal zijn om de Busken Huetlaan uit te rijden? Ook vragen wij u niet aan de voorkant van de school te parkeren.

Schoolvoetbal

donderdag 19 september 2019

De gemeente Gooise Meren organiseert elk jaar een schoolvoetbaltoernooi. De BMS doet daar aan mee. Omdat de ouder die dit de afgelopen jaren begeleidde heeft aangegeven daarmee te stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die dit voor ons wil doen. Het gaat daarbij vooral om de organisatie: gegevens van de kinderen verzamelen, hulpouders regelen, teams inschrijven, progamma verspreiden, enz. Het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddagen en start na de voorjaarsvakantie. 
Als u ons hierbij zou willen helpen, dan zou dat erg fijn zijn! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar