Vooraankondiging

donderdag 14 november 2019

Noteer in uw agenda: op maandag 25 november is de Algemene Vergadering (AV). Wij hopen veel ouders te zien op de AV, de uitnodiging is inmiddels in uw bezit. 

Nieuwe locatie

donderdag 31 oktober 2019
  • De eerste week zit erop, we zijn heel goed gestart aan de Amersfoortsetraatweg. Uiteraard moet iedereen wennen aan de nieuwe school en moeten we enkele organisatorische afspraken maken of bijstellen. Hierbij vast wat eerste zaken.
  • We gaan er vanuit dat iedereen de binnenkant van de school heeft gezien. Dus het is de bedoeling dat de kinderen uit de midden- en bovenbouwen worden opgehaald op het plein, zij komen zelf naar buiten. De kinderen uit de onderbouw kunnen worden opgehaald bij hun groep.
  • Wilt u er bij het brengen van uw kind(eren) op letten de juiste ingang te gebruiken? Dit zorgt voor een betere doorstroming in de smalle gangen.
  • Als u op de fiets komt, wilt u dan het fietspad blijven volgen tot de op- en afrit van de school? Dus niet over de parkeerplaats fietsen? 

Alvast bedankt voor de medewerking.

Sparen voor de schoolbieb

donderdag 26 september 2019

De kinderboekenweek is een mooi moment om nieuwe kinderboeken aan te schaffen. Als u in de periode van 2 t/m 12 oktober een kinderboek koopt bij boekhandel LOS, vragen wij u om de kassabon in te leveren op school. Dat kan t/m 30 oktober. Daarmee helpt u de school, want wij krijgen 20% korting op de aanschaf van nieuwe boeken.

 

Inleveren sponsorloopgeld

donderdag 26 september 2019

Wilt u het sponsorloopgeld zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 4 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren)?

Vertrek bovenbouw en parkeren

donderdag 26 september 2019

Maandag 30 september gaan onze bovenbouwgroepen op schoolreis. Ze vertrekken rond 8:45 uur vanaf de Busken Huetlaan, de bussen staan vanaf 8:30 uur klaar. Houdt u er rekening mee dat het niet mogelijk zal zijn om de Busken Huetlaan uit te rijden? Ook vragen wij u niet aan de voorkant van de school te parkeren.

Schoolvoetbal

donderdag 19 september 2019

De gemeente Gooise Meren organiseert elk jaar een schoolvoetbaltoernooi. De BMS doet daar aan mee. Omdat de ouder die dit de afgelopen jaren begeleidde heeft aangegeven daarmee te stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die dit voor ons wil doen. Het gaat daarbij vooral om de organisatie: gegevens van de kinderen verzamelen, hulpouders regelen, teams inschrijven, progamma verspreiden, enz. Het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddagen en start na de voorjaarsvakantie. 
Als u ons hierbij zou willen helpen, dan zou dat erg fijn zijn! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar

Schoenendoos

donderdag 19 september 2019

Voor de lessen handvaardigheid hebben alle middenbouwkinderen een schoendoos nodig! Ze gaan er vast iets heel moois van maken. Wilt u uw kind een (gewone) schoendoos mee geven? Uiterlijik 30 september, want dan starten de lessen. 

Informatieavonden

donderdag 12 september 2019

Op donderdag 19 september zijn de informatieavonden van de groepen. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over de manier van werken, de wijze waarop wij observeren en registeren, de roosters van de vakleerkrachten en nog veel meer. Zowel inhoudelijk als organisatorisch levert het u informatie op over het lopende schooljaar. Wij nodigen u dan ook van harte uit, ook als u kind in dezelde bouw zit als vorig jaar is de informatie zinvol.

De avond vindt plaats in het lokaal van uw kind op de volgende tijden:

  • 17:00 - 18:00 uur: Bovenbouw (start is samen in BBA)
  • 18:00: Informatie over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8 
  • 18:00 - 19:00 uur: Middenbouw
  • 19:00 - 20:00 uur: Onderbouw 

Sportdag en Sponsorloop

donderdag 5 september 2019

Onze sportdag, met afsluitende sponsorloop, staat gepland op woensdag 11 september. Op dit moment is de weersvoorspelling voor die dag is niet zo goed. Als het weer echt te slecht lijkt te worden dan zullen we de sportdag verplaatsen naar woensdag 18 september. We zullen dit dinsdag in de loop van de dag beslissen. In dat geval zult u van ons een mail ontvangen. Dus let op uw mailbox, u ontvangt alleen een mail als we dag verplaatsen!

Start van de dag

donderdag 5 september 2019

De kop is eraf, de eerste twee weken zijn voorbij. We gaan ervan uit dat u en uw kinderen al weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme. Dat betekent dat wij u vragen om op tijd op school aanwezig te zijn. Tussen 8:30 en 8:40 uur kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen, om 8:45 uur beginnen we echt met werken. 

De leerkracht is tussen 8:30 en 8:40 uur bezig de kinderen te ontvangen. Hij of zij heeft dan geen tijd om met u in gesprek te gaan over inhoudelijke zaken zoals de vorderingen van uw kind of zijn/haar plek in de groep. De tijd in de ochtend is bedoeld om organisatorische zaken mee te delen.