Ouders

Met zijn allen maken wij onze school tot de leukste school van Bussum. Dat geldt voor de leerkrachten, de kinderen, de buurt en zeker ook de ouders. Op de BMS zetten ouders zich op verschillende manieren in voor de school en de kinderen.De inzet van ouders is van onschatbare waarde voor onze school en de sfeer op onze school: zoals ons team van leerkrachten de motor zijn van onze school, zo vormen de ouders de ruggengraat.

Behalve beleidsmatige en controlerende taken zijn er ook veel ouders die zich op een andere manier inzetten voor school, ieder vanuit zijn of haar eigen talent, ervaring en interessegebied. Die enorme betrokkenheid koesteren we: deze zorgt immers niet alleen voor stabiliteit, maar geeft de BMS ook extra glans.