Ouders aan de bak

Ouders zijn onsmisbaar op onze school. Een greep uit de activiteiten van ouders op de BMS:

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit vier ouders en werkt met mandaat en in opdracht van alle leden van de BMS. De Ledenraad houdt zich bezig met alles wat er in financiële zin op en om de school gebeurt en verwelkomt alle suggesties die constructief bijdragen aan een financieel sterke schoolvereniging met een goed functionerende directie, een Bestuur op afstand en kwalitatief goed Montessori onderwijs voor alle kinderen die nu en in de toekomst op de BMS zitten.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden en heeft inspraak op beleidskwesties van de school. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. 

Vrienden van de BMS

De Vrienden van de BMS bestaat uit zes ouders die gedurende het schooljaar allerlei activiteiten op de BMS organiseren. 

Klassenouders

Elke klas heeft twee eigen klassenouders. De klassenouder ondersteunt de leerkracht in en om de klas bij bijzondere activiteiten en communiceert hierover met de andere ouders. Herfstwandeling, Speelgoeddag, Juffen-/Meestersdag, pepernoten bakken of knutselcircuit? De Klassenouders zijn erbij en zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is!

Lustrumcommissie

Op 15 juni 2016 bestond onze school 100 jaar. Een wel heel bijzondere dag die we natuurlijk uitgebreid hebben gevierd. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen lustrumcommissie, bestaande uit ouders en teamleden, is samen met het Bestuur in de weer geweeom er voor iedereen een prachtig feest van te maken.